Copyright © 2020 Asociatia Luncșoara Bihorului. Toate drepturile rezervate.

Asociatia Luncsoara Bihorului En

Misiunea noastră

Asociația Luncșoara Bihorului a fost creată cu scopul de ajuta familiile nevoiașe din localitate, dar mai ales pe elevii școlii din sat. Majoritatea acestora provin din familii rrome cu condiții modeste de trai. În acest scop, asociația noastră și-a stabilit următoarele obiective pe termen lung:

a) Organizarea de tabere pentru copii, familii defavorizate, tineri, studenți.

b) Sprijin acordat comunităților de rromi, pentru diminuarea abandonului școlar, repararea și/sau construirea de locuințe sociale.

c) Sprijin acordat copiilor defavorizați, inclusiv rromi, prin organizarea de cursuri de pregătire sub supravegherea unor pedagogi, precum și susținerea de activități, jocuri distractive, pentru a impregna spiritul de echipă.

d) Acordarea de sprijin material persoanelor în vârstă prin oferirea de alimente, îmbrăcăminte, asistentă socială și medicamente, la domiciliul persoanelor sau în azil prin înființarea de cămine pentru bătrâni.

e) Înfiintarea de grădinițe pentru sprijinirea copiilor în vederea facilitării accesului la educație astfel contribuind la reducerea abandonului școlar.

f) Organizarea de tabere, cursuri, seminarii și conferințe pentru sprijinirea tinerilor aflați în dificultate, în scopul pregătiri lor în vederea asumării unui rol social în familie și societate.

g) Organizarea de activități și schimburi, culturale, sportive, muzicale și de îndeletniciri manuale pentru dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor și tinerilor.

h) Organizarea de simpozioane și seminarii privind igiena personală și de măsurile ce trebuie aplicate pentru a prevenii diferite boli ale societății contemporane, precum și organizarea de cursuri pentru femeile rrome pentru învățarea cusăturilor manuale, croșetare, activități casnice.etc;

i) Organizarea de seminarii de către medicul de familie și asistentul social, privind creșterea copiilor de rromi în condiții igienico-sanitare corespunzătoare prin alimentație corespunzătoare și îmbrăcăminte;

j) Organizarea de grupuri de suport și workshop-uri pe diferite teme;

k) Colaborarea cu diferite instituții cointeresate (școli, asociații etc.);

l) Evaluarea, testarea, orientarea școlară și vocațională, respectiv pregătirea psihologică în vederea creșterii eficienței la școală sau la locul de muncă;

m) Constituirea unor centre pentru sprijinirea persoanelor aflate în situații defavorizate;

n) Publicarea de materiale informative și educative;

o) Organizarea de cursuri de formare a persoanelor implicate în activități identice sau similare;

p) Desfășurarea unor activități științifice cultural-artistice, educativ-civice și sportiv-turistice;

q) Cooperarea cu diferite organizații de profil din țara și din străinătate în vederea realizării de programe concrete și activități comune vizând realizarea scopului asociației;

r) Organizarea de cursuri de alfabetizare în colaborare cu instituțiile abilitate, pentru a eradica analfabetismul, precum și cursuri de informare a tinerilor privind pericolul la care se expun prin consumul de alcool sau droguri și bolile la care sunt expuși din cauza relațiilor sexuale extraconjugale;

s) Înființare de cantine sociale pentru familii cu venituri mici, persoane defavorizate, copii, bătrâni și persoane fără perspective;

t) Înființarea de activități economice în vederea finanțării obiectelor de activitate propuse;

u) Cooperare în domeniul protecției mediului înconjurător;

v) Efectuarea de parteneriate cu instituții publice sau alte persoane juridice non-profit în vederea realizării scopului asociației;

       w) Înființarea unei case de copii și/sau azil de bătrâni;